Syfte

Stipendiets syfte är att uppmuntra personer som visar anlag och intresse för elektronik och teknisk kommunikation såsom tele och radio. Även astronomi och fysik kan komma i fråga.