Välkommen till Arne Sikö Prisar

Några ord om Arne Sikö
Arne Sikö föddes i Helsingborg 1943 och växte upp på Eskilsminne, ständigt utforskande, lekande och experimenterande tillsammans med sin likasinnade bror Kurt. Bägge var praktiska och begåvade pojkar, tillräckligt för att som tonåringar hamna på lokaltidningens förstasida efter en lyckad uppskjutning av en tvåstegsraket. Raketen for rakt upp, ca 5000 meter, och när delarna landade igen var nedslagsplatsen bara någon meter från den kalkylerade. Uppskjutningen skedde från en åker på Väla där det numera är ett köpcentrum. Enligt Arnes och Kurts beräkningar fanns det en viss risk att raketen skulle hamna i Helsingör, men den risken ansåg man värd att ta….. Läs mer


Nomina till Arne Sikö Prisar
Man kan inte söka priset själv, men vem som helst kan skicka in en nominering. Nomineringsperioden pågår fram till och med den 11 mars 2024. Bland inkomna nomineringar utses stipendiat av föreningens styrelse och offentliggörs den 13 april 2024.

Priset kommer år 2024 att vara 10 000 kr.

Nomineringsförslag sänds till nominering@arneprisar.se och ska för möjlighet till stipendium innevarande år vara stiftelsen tillhanda senast den 11 mars 2024. För möjlighet till stipendium behöver nomineringen innehålla utförlig information om den nominerade individen eller organisationen, samt kontaktuppgifter.

/Charlotte, Pär, Emil, Johan