Nominera till Arne Sikö Prisar

Man kan inte söka priset själv, men vem som helst kan skicka in en nominering. Nomineringsperioden pågår fram till och med den 30 November 2024. Bland inkomna nomineringar utses stipendiat av föreningens styrelse och offentliggörs den 11 februari 2025.

Priset kommer år 2024 att vara 10 000 kr.

Nomineringsförslag sänds till nominering@arneprisar.se  och ska för möjlighet till stipendium innevarande år vara stiftelsen tillhanda senast den 30 november 2024. För möjlighet till stipendium behöver nomineringen innehålla utförlig information om den nominerade individen eller organisationen, samt kontaktuppgifter. 

Styrelsen

Styrelsen består av följande ledamöter:

  • Charlotte Sikö Helin, ordf.
  • Pär Sikö
  • Emil Nilsson
  • Johan Malm