Om Arne Sikö

Arne Sikö föddes i Helsingborg 1943 och växte upp på Eskilsminne, ständigt utforskande, lekande och experimenterande tillsammans med sin likasinnade bror Kurt. Bägge var praktiska och begåvade pojkar, tillräckligt för att som tonåringar hamna på lokaltidningens förstasida efter en lyckad uppskjutning av en tvåstegsraket. Raketen for rakt upp, ca 5000 meter, och när delarna landade igen var nedslagsplatsen bara någon meter från den kalkylerade. Uppskjutningen skedde från en åker på Väla där det numera är ett köpcentrum. Enligt Arnes och Kurts beräkningar fanns det en viss risk att raketen skulle hamna i Helsingör, men den risken ansåg man värd att ta… 

Arne utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik vid LTH, arbetade ett tag inom kärnkraftsindustrin men insåg snart att det var lärare han ville vara. ”Så fort jag kommer in i ett klassrum känner jag mig hemma” sade han, och blev en synnerligen uppskattad lärare. Först på gymnasiet, sedan på högskolan inom matematik, fysik, astronomi och ellära och elektronik. Han skrev också läroböcker, bl.a. ”Ursmällen” och ”Ellära” utöver en mängd gedigna kompendier, alltsammans präglat av hans ständigt närvarande humor.

Arne hade ett mycket stort musik- och litteraturintresse och var beroende av att lyssna en stund närmast dagligen för sin sinnesfrid. Han läste ständigt, på flera språk och med sitt säregna minne kom han att få ett närmast encyklopediskt vetande.

Där Arne befann sig, där uppstod också en verkstad. Att göra saker, att experimentera, det var centralt för Arnes pedagogik. Otaliga och uppfinningsrika är de pedagogiska medel, fysikexperiment och konstruktioner som han byggde under årens lopp, inte minst med utstuderad elektronik. Arne hade en unik kunskap och förmåga att återvinna gamla elektronikprylar i nya lösningar och oväntade sammanhang. Hans engagemang kom att växa inom radioområdet, särskilt radioastronomi och antennteknik. Denna stora kunskap och kreativitet kom många andra till godo, till exempel genom stöd till enskilda studenter, som guide, kursledare eller föreläsare, och mycket mer. Detta gjorde han av ren glädje och välvilja. Hallands astronomiförening HAS, SAQ Världsarvet Grimeton, Science Safari och KammarFysikEnsemblen hör till de sammanhang där han gjorde ovärderliga insatser.

Arne Sikö var en sammansatt och mångfacetterad person med stor intelligens. Det var helt enkelt roligt att befinna sig i hans närhet, och han bjöd gärna på vänliga ord och en hjälpande hand, samt ett och annat spratt. Fjällvandrare och sjöman med stora behov av fria vidder, stark som en björn som njöt fullt ut av att hugga ved. Han skulle förmodligen bli generad över att få ett pris uppkallat efter sig, men är det någon som förtjänar det så är det han.